ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο/Η παρακάτω αιτών/ούσα θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των £20 για την εγγραφή του/της στην Εταιρεία Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας. Η συνδρομή για ζευγάρια είναι £30.

Παρακαλούμε στείλτε επιταγή με το αντίστοιχο ποσό πληρωτέο στην Peloponnesian Association of Great Britain στη διεύθυνση:

Peloponnesian Association of Great Britain
c/o Fotios Stikas
57 Northcott Avenue
Wood Green
London N22 7AP

Ή απόδειξη ηλεκτρονικής πληρωμής στο λογαριασμό:

Peloponnesian Association of Great Britain
Account No: 50441538
Sort Code: 20-73-53