Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος: Δρ. Ελένη Μάρκου
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Ζαρίφης
Γενικός Γραμματέας: Δρ. Δημήτρης Σαλαπάτας
Ταμίας: Φώτης Στίκας
Βοηθός Γραμματέα: Δημήτρης Παναγόπουλος
Βοηθός Ταμία: Άντρεα Μάρκου
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Μιχάλης Αράπης
Έφορος Κοινωνικών Εκδηλώσεων: Ελένη Σταμάτη
Υπεύθυνος Ηλεκτρονικών Μέσων και Ενημέρωσης: Χρήστος Κρητικός