Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος & Βοηθός Ταμία: Αγγελική Στίκα
Αντιπρόεδρος & Ταμίας: Άντρεα Μάρκου
Γενικός Γραμματέας: Αλεξάνδρα – Αρετή Βομβορή
Έφορος Κοινωνικών Εκδηλώσεων & Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Κωνσταντίνα Κότσιρα
Υπεύθυνος Ηλεκτρονικών Μέσων και Ενημέρωσης: Χρήστος Κρητικός
Μέλη: Βασίλης Ζαρίφης, Χρήστος Καραγιάννης, Παναγιώτης Δημακόπουλος, Σωτηρία Κατσαρού