Επιστολή για το Πάσχα του 2020

Αγαπητά Μέλη, Φίλες και Φίλοι της Εταιρείας Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας,

Με κατάνυξη παρακολουθούμε την πορεία και την κορύφωση του Θείου Δράματος. Στο
τέλος αυτής της πορείας βρίσκεται η Ανάσταση, αυτό το Χαρμόσυνο μήνυμα Ελπίδας που
ακολουθεί κάθε Σταύρωση.

Το φετινό Πάσχα όμως θα είναι διαφορετικό από όλα όσα έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Η
εκδήλωση της πανδημίας του Covid-19 έχει αλλάξει την καθημερινότητα των
περισσοτέρων από εμάς από το αν εργάζονται καθώς και τον τρόπο της εργασίας τους,
την επαφή τους με συγγενείς, φίλους και γνωστούς και γενικότερα την κοινωνική και
προσωπική μας ζωή.

Ας κρατήσουμε το μήνυμα και τον συμβολισμό της γιορτής του Πάσχα. Στο τέλος κάθε
δοκιμασίας και κάθε δυσκολίας, όσο σκληρή και αν είναι αυτή, υπάρχει η Ανάσταση. Ας
αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία ως μια μεγάλη δοκιμασία για την ανθρωπιά μας.

Εύχομαι η «Έξοδος» από τη δοκιμασία να μας βρει όλους Υγιείς, Δυνατούς και
Σοφότερους.

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση

Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Μ.Β.
Ο Πρόεδρος
Φώτης Στίκας

Author: chrisk

A Windows system administrator that loves films, photos and anything technological.