Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων του και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και δίνει τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου.

Όροι Χρήσης

Η Εταιρεία Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον διαδικτυακό της τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την επικαιρότητά τους. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου και / ή email δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Ο χρήστης/επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Αποποίηση Ευθύνης

Η Εταιρεία Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς να εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ή των servers που τον φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Η Εταιρεία Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα, η οποία ανήκει στην εταιρεία που έχει κατασκευάσει τον διαδικτυακό τόπο), όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του βρετανικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Προσωπικά Δεδομένα

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών που συλλέγει η Εταιρεία Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του διαδικτυακού τόπου https://peloponnesians.co.uk/. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας από τη μεριά του χρήστη, η Εταιρεία Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, επιλογών και περιεχομένων της Εταιρείας Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Συλλογή και χρήση Δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από την Εταιρεία Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες της. Κατά την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στον διαδικτυακό μας τόπο οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, επάγγελμα και καταγωγή. Χρησιμοποιούμε τα παραπάνω δεδομένα για την ενημερωτική υποστήριξη των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει ενημέρωση σχετικά με νέες δραστηριότητες της Εταιρείας Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας.

Δεν θα προβούμε σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου σε κανένα τρίτο φορέα.

Σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Ο διαδικτυακός τόπος της Εταιρείας Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών που οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

————————————————————————————————————————————–

Privacy policy

This privacy policy sets out how the Peloponnesian Association uses and protects any information that you give when you use this website and/or email.

The Peloponnesian Association is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website and email, you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

We may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes.

What we collect

We may collect the following information:

  • full name and job title
  • contact information including email address
  • demographic information such as place of origin

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

  • Internal record keeping.
  • We may use the information to improve our services.
  • We may periodically send emails about news or other information which we think you may find interesting using the email address you have provided.
  • We may use the information to customise the website according to your interests.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer’s hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about webpage traffic and improve our website in order to tailor it to viewer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us.

You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our website, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

  • if you have previously agreed to us using your personal information for direct communication purposes, you may change your mind at any time by writing to or emailing us at info@peloponnesians.co.uk.
  • We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you information.
  • If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.

Author: chrisk

A Windows system administrator that loves films, photos and anything technological.